Circular economy
Naše i vaše budoucnost

Budoucnost elektromobility

Měníme budoucnost
a co vy? Přidejte se.

Kruhová ekonomika 2018 zajištěno!

Podporujeme nový obor
Skladování energie

Čistá energie a její skladování

Český vynález
Česká technologie i kapitál

Jsme partneři HE3DA a MES

O nás

Založení společnosti bylo motivováno naší snahou pomoci prosadit do praxe převratnou technologii - akumulátoru HE3DA vynálezce Ing. Jana Procházky. Z našeho přesvědčení se jedná o tolik očekávané řešení efektivního uskladňování elektrické energie s neomezeným aplikačním potenciálem.

Naše společnost bude dlouhodobým podporovatelem projektu Magna Energy Storage – výrobního závodu, který má za úkol zajistit velkovýrobu jmenovaných akumulátorů.

Učiníme vše pro úspěch tohoto projektu a pevně věříme, že nejsme jediní v naší zemi, kdo si přeje odstartovat významné změny v rozvoji čisté energetiky, elektromobility a vzniku dalších nových aplikací založených na platformě akumulátoru HE3DA.

Společně s našimi partnery můžeme významným způsobem přispět k dlouhodobému udržitelnému rozvoji naší civilizace.

Zajímáme se o budoucnost, protože v ní hodláme my a naše děti strávit zbytek života.

Společnost Battery Unite s.r.o. byla k datu 31. března 2017 zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který ČNB vede v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

Vyrozumění od ČNB o zápisu do seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. e) téhož zákona uvádíme zde.

Česká národní banka nevykonává nad společností ani nad výkonem její činnosti dohled.

Battery Unite s.r.o. neshromažďuje aktivně finanční prostředky od veřejnosti a nenabízí veřejnosti aktivně investiční služby. Správu majetku a investiční služby provádí jen pro vybranou skupinu kvalifikovaných investorů.

Videa

Novinky

13. September 2023

Pozvánka na konferenci NanoCzech 2023

Vážení podporovatelé projektu MES & HE3DA, Rádi bychom Vás informovali o konání konference NanoCzech 2023 a zároveň Vás pozvali k našemu stánku HE3DA, kde bude příležitost se seznámit s ...

Více
26. April 2023

Reportáž z kontrolního dne v továrně MES

Vážení investoři a podporovatelé, koncem března proběhlo ve spolupráci s Venture Clubem další setkání skupiny investorů v továrně společnosti Magna Energy Storage a.s. v Horní Suché.

Více
24. May 2023

Pozvánka na Veletrh vědy v PVA Letňanech - 8.-10.6.2023

Přijměte pozvání na atraktivní výstavu - Veletrh vědy. Tato akce je věnovaná rozvoji vědeckého poznání a bádání pod záštitou České Akademie Věd.

Více
5. April 2023

Reportáž americké televizní stanice 2 News

Ukázka reportáže o bateriích HE3DA z USA, která odkazuje na jeden z prvních pilotních projektů, kde baterie fungují již 5 let.

Více